Jak rozumie się samo przez się konstrukcja mieszkania to przedsięwzięcie, które jest nie tylko